O nas


Firma Rafał Bartosz EKO EKSPLORER skupia doświadczonych specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, którzy wykonują swoją pracę z pasją, pełnym zaangażowaniem oraz poczuciem odpowiedzialności za rzetelne wykonanie powierzonych zadań Oferujemy szeroki zakres usługi z zakresu: • ekspertyz środowiskowo-przyrodniczych, • organizacji oraz przewodnictwa wyjazdów przyrodniczych i trekkingowych , • edukacji ekologicznej, • publikacji i fotografii poświęconych tematyce przyrodniczej. Dowiedz się więcej w zakładce oferta Ofertę kierujemy między innymi do: • inwestorów , • władz samorządowych, • urzędów centralnym, • wydawnictw, • szkół • osób zainteresowanych tematyką przyrodniczą i aktywnym wypoczynkiem na łonie natury. Wyróżnia nas: • indywidualne podejście do każdego tematu, • pełne zaangażowanie, • Profesjonalizm, • otwartość na potrzeby klienta


OFERTAEKSPERTYZY PRZYRODNICZE I DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do inwestorów, władz samorządowych, jednostek zarządzających obszarami chronionymi oraz urzędów centralnych. 

Gwarantujemy profesjonalną i terminową realizację zleconych usług.

 

INWENTARYZACJE I MONITORING przyrodniczy

         Na potrzeby oceny wpływu na środowisko planowanych lub istniejących: farm wiatrowych, dróg i autostrad, linii kolejowych, linii wysokiego napięcia, budowli i urządzeń hydrotechnicznych;

         Na potrzeby sporządzania i oceny planów zagospodarowania przestrzennego.

 

DOKUMENTACJA  ŚRODOWISKOWA

         RAPORTY o oddziaływaniu przedsięwzięć na  środowisko;

         PROGNOZY oddziaływania na środowisko;

         KARTY INFORMACYJNE PRZEDSIĘWZIĘĆ załączane do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

OPINIE i EKSPERTYZY

         OPINIE ORNITOLOGICZNE na potrzeby przeprowadzenia termoizolacji budynków oraz innych prac budowlanych

 

PLANY OCHRONY

         Opracowywanie planów ochrony i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych

 


TURYSTYKA PRZYRODNICZA I AKTYWNA

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do szkół, klientów indywidualnych, grup pasjonatów oraz zainteresowanych współpracą biur podróży.

Oferujemy autorskie programy wycieczek krajowych i zagranicznych, organizację wyjazdów oraz usługi pilockie i przewodnickie. 

EDUKACYJA PRZYRODNICZA

         Wyznaczanie i projektowanie przyrodniczych ścieżek edukacyjnych;

         Organizacja i prowadzenie wykładów oraz zajęć terenowych dla uczniów, studentów oraz innych grup zainteresowanych poznawaniem i ochroną przyrody.


Dane firmowe


Rafał Bartosz Eko Eksplorer

Adres: Bellony 68 m. 8B04-481 Warszawa

Tel: 601470487

NIP: 6262648455


Adres korespondencyjny


Rafał Bartosz Eko Eksplorer

Bellony 68 m. 8B

04-481 Warszawa

Tel: 601470487


Formularz kontaktowy


  __  _______  _____  _____ 
  / /  |__  __| | ____| | __ \ 
 / /_   | |  | |__  | | | |
 | '_ \   | |  |___ \ | | | |
 | (_) |  | |   ___) | | |__| |
 \___/   |_|  |____/ |_____/